Thông tin thanh toán

Ngân hàng Vietcombank (chi nhánh Hồ Chí Minh)
Số tài khoản : 0071001025420
Chủ tài khoản: Phan Thị Tuyết Nga

Ngân hàng Techcombank (chi nhánh Nguyễn Thái Sơn)
Số tài khoản: 19021638102021
Chủ tài khoản: Phan Thị Tuyết Nga