Cách tính trọng lượng khi gửi hàng đi nước ngoài

Khi gửi hàng đi nước ngoài, trọng lượng được tính theo hai cách: trọng lượng thựctrọng lượng thể tích (đo thể tích quy đổi ra kilogram). Cước phí vận chuyển sẽ được tính dựa trên trọng lượng nào lớn hơn.

Công thức quy đổi từ thể tích ra kilogram (kg):

Thể tích quy đổi ra kg = (Dài x Rộng x Cao) / 5000 (đơn vị là cm)

Ví dụ:

Bạn có một kiện hàng sau khi đóng thùng carton có kích thước 50cm x 40cm x 40cm và trọng lượng thực là 10kg.

  • Trọng lượng thể tích = (50 x 40 x 40) / 5000 = 16kg
  • Vì trọng lượng thể tích (16kg) lớn hơn trọng lượng thực (10kg), nên cước phí vận chuyển sẽ được tính dựa trên trọng lượng thể tích là 16kg.
Cách tính trọng lượng hàng hóa